[Python for Beginner] EP.9 : Python Input from Keyboard

python input from keyboard

สวัสดีครับ หลังจากตอนที่แล้วเราพูดถึง User Defined Function กันไป สัปดาห์นี้ มาพบกับเรื่อง การรับข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดกันนะครับ ในภาษา Python มีวิธีการรับข้อมูลผ่านทาง keyboard โดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า input() เรามาดูรูปแบบการใช้งานกันดังนี้เลย

แบบที่ 1 เป็นแบบที่นิยมทั่วงไป วิธีคือ ตัวแปร = input(“ข้อความที่จะสื่อความหมายว่าต้องการรับข้อมูลอะไร”) ตัวอย่างดังนี้

your_name = input(“What is your name:”)    #=>” John Smith ” ENTER
print(your_name)                                                  #=> ” John Smith ”

แบบที่ 2 ถ้าต้องการรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดและต้องการลบช่องว่า ซ้ายสุด และขวาสุดจะใช้คำสั่ง ตัวแปร = input(“ข้อความที่จะสื่อความหมายว่าต้องการรับข้อมูลอะไร”)​.strip()

your_name = input(“What is your name:”).strip()   # ” John Smith ”
print(your_name)                                                              # “John Smith”

แบบที่ 3 ถ้าต้องการรับข้อมูลพร้อมกันในคราวเดียว แต่มีกฏว่าต้องใช้ เคาะ (space bar) เพื่อแยกข้อมูลที่รับมาพร้อมกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

fname,lname = input(“Enter first and last name:”).split()
print(fname, “, “, lname)
# “John Smith”
# “John, Smith”

เป็นยังไงกันบ้างครับ หวังว่าวิธีการเหล่านี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้เราลองทดสอบเขียนโปรแกรมแบบรับข้อมูลผ่านทาง Keyboard ก็ได้บ้างนะครับ แล้วพบกันใหม่ Python EP 10 ขอบคุณที่ติดตามครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Happy Coding!!!

Recent Posts

SQL Database Deployment Model

Microsoft Azure SQL Database [Deployment Model]

Deployment Model   เป็นบริการในรูปแบบPlatform as a Serviceของระบบฐานข้อมูลDatabaseบนโครงสร้างของMicrosoft AzureโดยมีDeployment Options ดังต่อไปนี้ 

Read More »
Microsoft App Serviceคืออะไร?

Microsoft Azure App Service คืออะไร?

Azure App Service เป็นอีกหนึ่งในบริการยอดนิยมของ Microsoft ที่ถูกใช้บริการมากที่สุด บริการนี้มีเครื่องมือที่จำเป็นเเละตอบโจทย์เป็นอย่างมากสำหรับ Developer ที่ต้องการมุ่งเน้นเเละให้ความสำคัญไปกับการพัฒนา Application

Read More »